Opis projektu mybox.pl

mybox.pl Sp. z o.o. realizuje projekt pn. Rynkowe wdrożenie rozwiązania mybox – inteligentnej platformy wykorzystującej BIG DATA do automatycznej diagnozy i naprawy stron WWW.

Przedmiotem projektu jest rynkowe wdrożenie marki mybox, stanowiącej nowoczesne narzędzie do automatycznej diagnostyki i naprawy problemów związanych z funkcjonowaniem stron WWW w obszarze bezpieczeństwa, wydajności oraz marketingu internetowego. Jako produkt, mybox to inteligenta platforma, która na podstawie autorskich algorytmów web data analytics w oparciu o BIG DATA monitoruje w czasie rzeczywistym strony WWW, wykrywa problemy w ich funkcjonowaniu i naprawia najczęstsze błędy w sposób automatyczny: dla klienta "jednym kliknięciem". Jako platforma analityczna mybox wykrywa potencjalne czynniki problemów, analizuje je i przedstawia sposób ich rozwiązania. Dzięki temu klienci: właściciele stron WWW i ich administratorzy otrzymują nie tylko kompleksowe narzędzie analityczne, ale takie które podejmuje również działania naprawcze, co przekłada się na skrócenie czasu na manualne wykrywanie i naprawę problemów.

Celem projektu jest wsparcie w początkowej fazie rozwoju start-upu mybox.pl Sp. z o.o związane z wejściem produktu mybox na rynek i realizacją modelu biznesowego, opracowanego i przetestowanego w ramach Platformy Startowej Connect. W rezultacie wprowadzona zostanie do pierwszej sprzedaży innowacyjna usługa w zakresie automatycznego identyfikowania i rozwiązywania problemów związanych z bezpieczeństwem stron WWW (komercyjna wersja MVP) oraz diagnozowania i raportowania problemów z wydajnością i marketingiem stron WWW z opcją automatycznego generowania zleceń ich rozwiązań dla specjalistów IT.

Projekt obejmuje następujące działania:

  • prace dostosowawcze produktu do pierwszej sprzedaży;
  • działania marketingowe i promocyjne;
  • uruchomienie działu handlowego i biura obsługi klienta;
  • zakup środków trwałych.

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, poddziałanie 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej.

  • Całkowita wartość projektu: 910 681,40 zł
  • Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych: 841 548,00 zł
  • Wkład EFRR: 715 315,00 zł
  • Wkład własny: 195 366,40 zł